Ansökan om prövning

Du har möjlighet att göra prövning i en kurs om du skaffat dig kunskap på egen hand. Vi erbjuder prövning i de kurser som finns i vårt utbud.

 • Prövningen görs på samtliga kursmoment som anges i kursplanen vilket kan ske genom olika inlämningar och prov på plats. Beroende vilken kurs det handlar om så kan prövningen se olika ut. Generellt brukar prövningen i en kurs bestå av minst en inlämningsuppgift, ett salsprov och en muntlig uppgift. Inlämningsuppgifter skall vara klara innan salsprovet görs om ej annat överenskommits i samråd med examinerande lärare. I den mån laborativa eller praktiska moment ingår i kursen kan prövningen omfatta sådana inslag om inte intyg har inlämnats.
 • Inhämtande av kunskap inför prövning görs självständigt. Tid för prövning bestäms ihop med lärare.
 • En prövning tar ca tre veckor att genomföra. 
 • Om Du blir sjuk och förhindrad att delta måste Du meddela det till utbildningsanordnarens administratör. Har Du inte sjukanmält Dig innan prövningstillfället eller av annat skäl inte kommer, missar Du din möjlighet till prövning.
 • Prövningsblankett i fristående kurs finns på Eductus expedition på Lerums vuxenutbildning.
 • Prövningsblankett i vård- och omsorgskurser hämtas på Lerums vuxenutbildnings expedition.
 • Efter anmälan, som är bindande, betalar du en prövningsavgift på 500 kr per kurs via faktura som skickas hem till dig.
 • När du kommer till din prövning behöver du ha med legitimation.  
 • Finns inte kursen i utbudet, så har du rätt att söka prövning i en annan kommun eller skola som har kursen.

Prövningar Eductus Lerum Ht 2019

 • 12 september, anmälan senast 28 juli
 • 17 oktober, anmälan senast 25 september
 • 28 november, anmälan senast 6 november

Vt 2020

 • 20/2, anmälan senast 30 januari
 • 26/3, anmälan senast 5 mars
 • 30/4, anmälan senast 9 april

Tid och plats meddelas av examinerande lärare