Ansökan till annan kommun

Vill du söka vuxenutbildning i annan kommun, kontakta utbildningsanordnaren i den kommunen för ansökningsblankett.

Lerums kommun beslutar om utbildningen betalas eller inte. Beslutet skickas till utbildningsanordnaren och du får en kopia. Utbildaren tar därefter beslut om du kommer att antas eller inte.

Att tänka på:

  • Ansökningsblanketten ska vara fullständigt ifylld
  • Kopior på tidigare betyg ska bifogas
  • Skicka med personligt brev

Är inte ansökan komplett med ovan angivna dokument kan den inte behandlas av oss.
Vi kommer då att begära komplettering vilket kan förlänga handläggningstiden.

Ansökan lämnas eller skickas till

Lerums vuxenutbildning
Alingsåsvägen 7
443 80 Lerum