Särskild utbildning för vuxna

Vi som arbetar på Särskild utbildning för vuxna finns i Skohuset, Almekärrsvägen 11 i Lerum.

Maria Nyberg
Lärare, telefon, 070-881 20 08

Marie Bichler
Lärare, telefon, 0302-52 10 40 / 073- 633 05 99

Jane Beckman
Studievägledare, telefon 030 252 15 16

Monika Nilsson
Rektor, telefon: 0302-52 22 44 / 070-911 33 98