Särskild utbildning för vuxna

Vi som arbetar på Särskild utbildning för vuxna finns i Skohuset, Almekärrsvägen 11 i Lerum.

Maria Nyberg
Lärare

070-881 20 08

Marie Bichler
Lärare

0302-52 10 40 / 073- 633 05 99

Monika Nilsson
Rektor

Telefon: 0302-52 22 44 / 070-911 33 98