Utbildning i svenska för invandrare

Vi som arbetar på Utbildning i svenska för invandrare finns i hus Boken och i hus Kastanjen, Alingsåsvägen 7 i Lerum.