Studie- och yrkesvägledning

Till mig kan du vända dig om du har frågor om din ansökan, vidare studier eller behöver vägledning inför framtida val.

Annelie Hämäläinen Levin

Telefon: 0302-52 15 16