Utvecklingsledare

Till utvecklingsledaren kan du vända dig med frågor om skolans kvalitet och arbetsmetoder i stort. För mer specifika frågor om undervisningens kvalitet, vänd dig i första hand till din lärare. Jag finns i huset Sälgen, Alingsåsvägen 7 på våning 3.

Suzanne Lundholm 
Telefon: 0302-52 22 54 / 073-633 05 92