Studie- och yrkesvägledning

Till studie och yrkesvägledningen är alla vuxna kommuninvånare i Lerum samt inskrivna elever på vuxenutbildningen välkomna för att bolla idéer och tankar inför framtida yrkesval eller studier.

Kontaktuppgifter

Skicka e-post till Jane Beckman

Telefon 0302-52 15 16

Mobiltelefon 076-129 55 31