Kvalitet

Lerums vuxenutbildning arbetar med systematiskt kvalitetsarbete. Kvalitetsarbete är en sammanfattande benämning på insatser där kvaliteten och möjligheter till förbättringar uppmärksammas och där förbättringsarbetet planeras, genomförs och utvärderas i en kontinuerlig process.

Några av de verktyg vi använder för kvalitetsmätning är:     

  • Elevenkäter i mitten och slutet av terminerna.
  • Avbrotts- och betygsuppföljning
  • Studerandesamråd
  • Trivselenkät med Nöjd Kund Index
  •  Effektstudier 

Lerums vuxenutbildning har en rutin för klagomålshantering. Har du synpunkter eller förbättringsförslag, här kan du lämna synpunkter och klagomål.