Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Kvalitet

Lerums vuxenutbildning arbetar med systematiskt kvalitetsarbete. Kvalitetsarbete är en sammanfattande benämning på insatser där kvaliteten och möjligheter till förbättringar uppmärksammas och där förbättringsarbetet planeras, genomförs och utvärderas i en kontinuerlig process.

Några av de verktyg vi använder för kvalitetsmätning är:     

  • Elevenkäter i mitten och slutet av terminerna.

  • Avbrotts- och betygsuppföljning

  • Studerandesamråd

  • Trivselenkät med Nöjd Kund Index

  •  Effektstudier 

Lerums vuxenutbildning har en rutin för klagomålshantering. Har du synpunkter eller förbättringsförslag, här kan du lämna synpunkter och klagomål.