2731 träffar inom Hela webbplatsen

 1. Återanvändning och återbruk

  Lämna saker för återbruk På Hultet kan du lämna överblivet byggmaterial för återbruk. Det går bra att lämna exempelvis isolering, takpannor, dörrar, fönster med karm, diskbänkar,

  Senast uppdaterad 2020-04-20

 2. Minska ditt avfall

  Avfallstrappan styr hur vi ska hantera vårt avfall Avfallstrappan som EU har fastställt, styr hur avfallet ska tas omhand i Sverige. Högst upp i trappan, och det vi behöver sträva efter,

  Senast uppdaterad 2018-11-15

 3. Källsortera och återvinn

  Producentansvar I de flesta fall ligger ansvaret för återvinning på leverantören av produkten. Producentansvar innebär att producenten är skyldig att se till att det

  Senast uppdaterad 2020-04-09

 4. Gråbo

   

  Senast uppdaterad 2012-08-23

 5. Verksamhetsuppföljning bygglov

  Bygglovsenheten utför uppdragen genom att: Bereda ärenden inför MBNs beslut Besluta på uppdrag av MBN, via delegation Informera allmänhet och verksamheter om PBLs

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 6. ORDLISTA Planprocessen

  A Antagande Att förslaget till detaljplan antas betyder att förslaget har gått igenom alla planprocessens skeden och arbetet med planförslaget

  Senast uppdaterad 2020-11-03

 7. Sjöar och vattendrag

  Lerum korsas också av två skilda biflöden till Göta Älv, Lärjeån från Gråbo och västerut, samt Säveån. Se vattenöversikt nederst på sidan. Försurning och kalkning Västsverige är

  Senast uppdaterad 2020-06-30

 8. Elnät

  Totalt har Lerum Energi AB ca 16 000 kunder. Lerum Energi AB ägs till 100 % av Lerums kommun. Elnätsföretag Varje elnätsföretag har ensamrätt på distributionsnätet inom sitt

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 9. Energirådgivning

  Telefonnummer och e-postadress till energi- och klimatrådgivningen hittar du under Kontakt. El och värme Mycket av det vi gör i bostaden behöver el. Sänk, minska, stäng av och dra

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 10. En miljövänlig och ren energikälla

  Vid val av energikälla finns det många faktorer att väga in. En värmepump kräver tillförsel av el och det finns energikällor som är mer miljövänliga som exempelvis biobränsleeldning i

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 11. Earth Hour

  Under Earth Hour brukar man släcka belysningen under en timma. Det är ett sätt att skicka en uppmaning till världens ledare att ta kraftfulla beslut för klimatet. Earth Hour i Lerum

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 12. Miljöbalken värnar inomhusklimatet

  I lagen ställs också krav på att en bostad ska vara sådan att den inte orsakar ohälsa. Bland annat anges att den ska ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag och fukt. Den som äger fastigheten

  Senast uppdaterad 2012-05-31

 13. Fyrverkeri

  Fyrverkerier användas från klockan 18.00 - midnatt på nyårs-, påsk- och valborgsmässoafton, dessutom från midnatt till klockan 02.00 nyårsdagen, påskdagen och första maj. Pyrotekniska artiklar

  Senast uppdaterad 2020-04-20

 14. Bikupor i tätort

  Bin är pollinatörer som utför viktiga ekosystemtjänster för vårt samhälle därför uppmuntrar Lerums Kommun biodling. Viktigt är dock att det inte medför olägenhet för grannar eller

  Senast uppdaterad 2021-01-07

 15. Nordåsens förskola

  Nordåsens förskola Med skogen runt knuten ligger förskolan i ett lugnt område med generös utegård. Vi är ute mycket och klär oss efter väder. Vi är fyra avdelningar: Igelkotten, Ekorren, Björnen

  Senast uppdaterad 2020-04-23

 16. Timmeråsens förskola

  Timmeråsens förskola Timmeråsens förskola ligger naturnära med skogen som närmaste granne. Timmeråsens förskola har sex avdelningar och är byggd enligt Reggio Emilia-filosofin. Rektor Cilla

  Senast uppdaterad 2020-04-02

 17. Åkerslätts förskola

  Åkerslätts förskola Välkommen till Åkerslätts förskola i Stenkullen. Åkerslätts förskola har fem avdelningar. Upptäckarna 1-2 år, Uppbyggarna 2-3 år, Upplevarna 3-4 år, Uppfinnarna 4-5 år,

  Senast uppdaterad 2020-05-22

 18. Bedömning och betyg

  Den betygsskala som används är femgradig, från E till A. Betyget F används inte i grundsärskolan. I de fall betyg sätts gäller samma regler för bedömning och betygssättning som för grundskolan.

  Senast uppdaterad 2015-07-08

 19. Programmet för fastighet, anläggning och byggnation

  Programmet för fastighet, anläggning och byggnation ger dig grundläggandekunskaper inom dessa yrkesområden. Utbildningen förbereder dig för att exempelvis kunna arbeta med reparationer och

  Senast uppdaterad 2020-04-27

 20. Gruppbostad enligt LSS

  Gruppbostaden består av ett litet antal fullvärdiga lägenheter som är grupperade kring gemensamma utrymmen, där service, stöd och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet. Gemensamhetslokalerna

  Senast uppdaterad 2012-06-01

 21. VA-taxa, avgifter och bestämmelser

  Den taxa som tas ut för VA-verksamheten ska användas att finansiera verksamheten. VA-taxan ska täcka kostnader som VA-verksamheten har för att producera och distribuera dricksvatten, transportera

  Senast uppdaterad 2021-03-01

 22. Felanmälan

  Om du vill ha information om hur dina personuppgifter behandlas för denna e-tjänst, läs mer längre ner på sidan under Ladda hem.

  Senast uppdaterad 2020-08-04

 23. Hantering av personuppgifter

  Nedan kan du läsa om vilka personuppgifter vi på VA-enheten behandlar beroende på vilket ärende och handling det gäller. 

  Senast uppdaterad 2020-08-04