2808 träffar inom Hela webbplatsen

 1. Upphandling och inköp

  Aktuella upphandlingar Alla upphandlingar annonseras på webbsidan

  Senast uppdaterad 2012-05-24

 2. Hållbart resande

  Om inget görs förväntas biltrafiken i Sverige öka med ungefär två procent per år under de kommande fem åren. Den ökade biltrafiken riskerar inte bara att vara synonymt med mer utsläpp, buller,

  Senast uppdaterad 2020-04-24

 3. Våld i nära relationer

  Fysiskt våld Fysiskt våld kan innbära att förövaren biter, river, drar i håret, bränner, skakar eller knuffar. Fysiskt våld kan också bestå av örfilar, knytnävsslag, slag med tillhuggen,

  Senast uppdaterad 2016-03-11

 4. Resor, transporter och besök

  Kollektivtrafik Du som resenär kan också vara med och påverka genom att välja mellan en rad olika alternativ beroende på vart du ska och vilka möjligheter och förutsättningar du har för

  Senast uppdaterad 2012-05-19

 5. Familj, barn och unga

  Socialtjänstens mål Kommunens arbete styrs bland annat av socialtjänstlagen. I lagens första paragraf står om socialtjänsten mål. Målen är att främja människornas ekonomiska och sociala

  Senast uppdaterad 2012-05-19

 6. Ekonomiska svårigheter

  Hos kommunens budget- och skuldrådgivare erbjuds du kostnadsfri ekonomisk rådgivning. Du kan bland annat få hjälp att skaffa dig en överblick över din ekonomi och ges praktiska råd kring hur du

  Senast uppdaterad 2012-05-19

 7. Hälso- och sjukvård

  Hälso- och sjukvård Västra Götalandsregionen som ansvarar för bland annat vårdcentral och sjukhus har huvudansvaret för sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel. Om du blir sjuk,

  Senast uppdaterad 2012-05-19

 8. Nätverk och projekt

  Företagare i Lerum är mycket aktiva i olika nätverk och det finns ett flertal föreningar där du som företagare kan utveckla ditt nätverk och kanske hitta nya samarbetspartsners. Föreningarna

  Senast uppdaterad 2012-09-27

 9. Funktionsnedsättning

  Det kan handla om svårigheter i den dagliga livsföringen, som exempelvis kan uppstå vid funktionsnedsättning. I menyn kan man under rubrikerna läsa mer om bostadsanpassningsstöd,

  Senast uppdaterad 2012-05-19

 10. Om sociala medier

  Lerums kommun vill finnas där invånarna finns. Facebook

  Senast uppdaterad 2012-12-03

 11. Hjälp och stöd vid beroende

  På den här sidan får du reda på hur en ansökan eller anmälan för att få hjälp går till och vilket stöd som kommunen erbjuder. På vuxenenheten kan du få hjälp med din

  Senast uppdaterad 2020-03-23

 12. Jämställdhet

  Förvaltningen arbetar just nu med framtagande av en ny handlingsplan kring jämställdhetsarbetet i Lerums kommun. Jämställdhet Lerums kommun ska vara en kommun som skapar

  Senast uppdaterad 2012-05-20

 13. Kommunens arkiv och diarium

  Många av källorna till vår lokala historia förvaras i kommunens arkiv. Vi ansvarar för att kommunens arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av

  Senast uppdaterad 2018-11-12

 14. Kommunens organisation

  Du kan också läsa om hur den kommunala administrationen är uppbyggd och arbetar och vad exempelvis en beredning egentligen är. Adress och andra viktiga uppgifter: Lerums kommun

  Senast uppdaterad 2012-05-20

 15. Skattesatser

  Klicka här för att komma till Skatteverkets webbplats >> Självdeklarationer Det är

  Senast uppdaterad 2012-06-06

 16. Ta bort sjöodugliga båtar

  Vi får en hel del frågor och synpunkter från invånare om båtvrak som finns runt om i kommunen. Äger du en sjöoduglig båt som inte längre går att använda? Ta bort båten från sjön eller

  Senast uppdaterad 2020-04-03

 17. Feriejobb i kommunen

  Alla ungdomar som är skrivna i Lerums kommun och fyller 17 år under det aktuella året, kan söka feriearbete. Som feriearbetare arbetar du sex timmar per dag under en tre veckor lång

  Senast uppdaterad 2021-02-08

 18. Val av skola

  Val av skola gör du när barnet ska börja i förskoleklass eller i årskurs 6. Elever som går i F-9 skolorna; Ljungviksskolan, Lekstorpskolan, Röselidsskolan och Stenkulan behöver inte göra något

  Senast uppdaterad 2012-06-02

 19. Lerums grundsärskola

  Lerums grundsärskola Som elev inskriven i grundsärskola kan du både gå individintegrerad i grundskoleklass i kommunens alla skolor eller gå i en grundsärskoleklass på Lerums grundsärskola.

  Senast uppdaterad 2020-08-26

 20. Alléskolan

  Alléskolan Kontakt Administration Skicka e-post. Telefon: 0302-52 16 53 Rektor skolenhet Ask Arbetslag B, C, F och Linden. Anette Larsson Telefon: 0302-52 16 50 Rektor skolenhet Bok Arbetslag A,

  Senast uppdaterad 2020-03-25

 21. Bildsamtal med dina anhöriga

  Saknar du också dina anhöriga nu när du inte får träffa dem på grund av coronapandemin? Nu finns möjligheten att ringa upp sin anhörig via videolänk.

  Senast uppdaterad 2020-04-17

 22. En flicka full med råg 12 maj ställs in

  Tyvärr har ännu ett event blivit inställt på grund av rådande omständigheter med Covid 19. Denna gången är det Kulturskolans föreställning En flicka full med råg som har blivit inställt. Eventet

  Senast uppdaterad 2020-04-01

 23. Flytta hit

  Lerums kommun erbjuder ett rikt frilufts- och föreningsliv, bra förskolor, skolor och äldreomsorg samt effektiva pendlingsmöjligheter till Göteborg. KomIn hjälper dig gärna Längst

  Senast uppdaterad 2012-05-20

 24. Minska ditt avfall

  Avfallstrappan styr hur vi ska hantera vårt avfall Avfallstrappan som EU har fastställt, styr hur avfallet ska tas omhand i Sverige. Högst upp i trappan, och det vi behöver sträva efter,

  Senast uppdaterad 2018-11-15