2872 träffar inom Hela webbplatsen

 1. Ljungviksskolan

  Ljungviksskolan Ljungviksskolan ligger vid Bäckamaden i Gråbo. Skolan är en F-9 skola med fritidshem för elever i årskurs F-3. Våra äldre elever erbjuds fritidsklubb/fritidsgård på Röselidsskolan

  Senast uppdaterad 2020-05-05

 2. Specialkost och anpassad måltid

  Detta krävs för att få specialkost i Lerums kommun Ansökan ska göras i vår e-tjänst Ansökan om specialkost, genom att du som vårdnadshavare loggar in med Bank-Id och anger dina

  Senast uppdaterad 2021-04-15

 3. Ekeredsvägens förskola

  Ekeredsvägens förskola Ekeredsvägens Förskola är ett mysigt gult hus som ligger högt beläget nära till skog och mark på Almekärrsplatån i Lerum. Förskolan består av två avdelningar: Skogshyddan för

  Senast uppdaterad 2020-04-07

 4. Fågelkärrs förskola

  Fågelkärrs förskola På vår förskola vill vi ge barnen på en mångfald av möjligheter att leka, utforska och uppleva tillsammans. Vi vill att de ska få lära på ett lustfyllt sätt där vi tar tillvara

  Senast uppdaterad 2020-05-08

 5. Nordåsens förskola

  Nordåsens förskola Med skogen runt knuten ligger förskolan i ett lugnt område med generös utegård. Vi är ute mycket och klär oss efter väder. Vi är fyra avdelningar: Igelkotten, Ekorren, Björnen

  Senast uppdaterad 2020-04-23

 6. Timmeråsens förskola

  Timmeråsens förskola Timmeråsens förskola ligger naturnära med skogen som närmaste granne. Timmeråsens förskola har sex avdelningar och är byggd enligt Reggio Emilia-filosofin. Rektor Cilla

  Senast uppdaterad 2020-04-02

 7. Åkerslätts förskola

  Åkerslätts förskola Välkommen till Åkerslätts förskola i Stenkullen. Åkerslätts förskola har fem avdelningar. Upptäckarna 1-2 år, Uppbyggarna 2-3 år, Upplevarna 3-4 år, Uppfinnarna 4-5 år,

  Senast uppdaterad 2020-05-22

 8. Betygsprövning

  Om du har fått F på en kurs har rätt att göra en prövning. Prövningen är kostnadsfri och ska göras inom den tid du är inskriven på gymnasiet. Rutiner för F-prövning i matematik och

  Senast uppdaterad 2012-05-30

 9. Bedömning och betyg

  Den betygsskala som används är femgradig, från E till A. Betyget F används inte i grundsärskolan. I de fall betyg sätts gäller samma regler för bedömning och betygssättning som för grundskolan.

  Senast uppdaterad 2015-07-08

 10. Programmet för fastighet, anläggning och byggnation

  Programmet för fastighet, anläggning och byggnation ger dig grundläggandekunskaper inom dessa yrkesområden. Utbildningen förbereder dig för att exempelvis kunna arbeta med reparationer och

  Senast uppdaterad 2020-04-27

 11. Gruppbostad enligt LSS

  Gruppbostaden består av ett litet antal fullvärdiga lägenheter som är grupperade kring gemensamma utrymmen, där service, stöd och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet. Gemensamhetslokalerna

  Senast uppdaterad 2012-06-01

 12. VA-taxa, avgifter och bestämmelser

  Den taxa som tas ut för VA-verksamheten ska användas att finansiera verksamheten. VA-taxan ska täcka kostnader som VA-verksamheten har för att producera och distribuera dricksvatten, transportera

  Senast uppdaterad 2021-03-01

 13. Ledningsarbeten vid Svalörtsvägen - Uddaredsvägen

  Vi fortsätter nu med nästa etapp av ledningsarbetet vid Uddaredsvägen. Vårt arbete kommer att pågå från Svalörtsvägen ner till övre Hästhagsvägen. Biltrafiken påverkas, men kommer att komma fram.

  Senast uppdaterad 2021-01-25

 14. Nu har vaccineringen startat i Lerums kommun

  Nu har vaccineringen kommit igång i Lerums kommun. De som bor på särskilt boende för äldre är först i tur. Vaccination kommer att genomföras på ett boende per dag. Om leveranserna av vaccin kommer

  Senast uppdaterad 2021-01-07

 15. Utökat alkoholstopp på krogen

  För att bromsa smittspridningen av covid-19 har regeringen utökat restriktionerna om tillfälligt förbud mot alkoholförsäljning på restauranger från klockan 20. Det gäller från den 24 december till

  Senast uppdaterad 2020-12-28

 16. Hultets öppettider jul och nyår

  Återvinningscentralen Hultet stänger klockan 16 den 23 december. Helt stängt har vi på: julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton, nyårsdagen och trettondagen (6 januari)

  Senast uppdaterad 2020-12-21

 17. Nytt avtal för familjerådgivning

  Från och med 1 januari tar Liscano Symbolarbete över familjerådgivningen i Lerums kommun. Fortsättningsvis kommer familjerådgivningen hålla till i samma lokaler som innan.

  Senast uppdaterad 2020-12-28

 18. Ändrade soptömningsdagar jul och nyår

  När helgdagar infaller under vanliga veckodagar behöver vi tillfälligt ändra schemat för soptömningen. Ställ ut din tunna och låt tunnan stå tills den är tömd.

  Senast uppdaterad 2020-12-16

 19. Synpunkter och klagomål Alléskolan

  Enligt skollagen ska kommunen vidta åtgärder om det framkommer att det finns brister i verksamheten. Det ska finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot

  Senast uppdaterad 2020-04-02