2872 träffar inom Hela webbplatsen

 1. Kork

  Senast uppdaterad 2012-11-28

 2. Fokusgrupper

  Tanken med fokusmötena är att deltagarna i respektive grupp ges möjlighet att prata om vilka idéer de har för att Gråbo ska bli mer hållbart. Vad är en fokusgrupp? En fokusgrupp

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 3. Hållbar tillväxt enligt Tillväxtverket

  - Vi arbetar med att utveckla och främja hållbar tillväxt som begrepp och strategi för att vi tror att vi kan göra skillnad, att vi måste agera nu och därför måste använda de verktyg som står

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 4. Samarbete med Chalmers arkitektur

  Resultatet blev bland annat 14 olika fördjupningsprojekt – förslag på hur Gråbo kan utvecklas i hållbar riktning.

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 5. Ugn

  Senast uppdaterad 2012-09-25

 6. Vadd

  Senast uppdaterad 2012-09-25