1159 träffar inom Hela webbplatsen

 1. Beställa radonmätning

  Hur länge ska mätdosorna sitta uppe? Mätdosorna ska sitta uppe i minst två, helst tre månader under mätsäsongen1 oktober till och med 30 april. Dosorna måste därför sättas upp

  Senast uppdaterad 2013-09-26

 2. Taxor

  Taxa för livsmedelsverksamhet Kommunfullmäktige beslutade på sitt möte den 22 oktober 2020 enligt paragraf 137 om taxan för offentlig kontroll av livsmedel. De nya priserna börjar att

  Senast uppdaterad 2021-03-15

 3. Tvätta miljörätt – tvätta i biltvätt

  Det finns både automatiska och gör-det-själv-hallar. Biltvättsanläggningar ska ha oljeavskiljare eller reningsverk för att rena det förorenade vattnet från tvätten. Tvätta aldrig bilen på gatan,

  Senast uppdaterad 2020-12-04

 4. Radon

  Den vanligaste källan till höga stråldoser i bostaden är radon. Radiofrekvent strålning Radiofrekvent strålning delas in i mikrovågor, radiovågor och lågfrekventa

  Senast uppdaterad 2012-06-18

 5. Klagomål på livsmedelshantering

  Utredning av klagomål Klagomålet tas emot och hanteras av miljöenheten. Miljöenhetens inspektörer utreder klagomålet genom att göra en inspektion eller på annat sätt ha kontakt med

  Senast uppdaterad 2020-09-03

 6. Registrera Livsmedelsverksamhet

  Du ska lämna in en anmälan om registrering senast två veckor innan start, oavsett om du ska starta en ny verksamhet eller om du ska ta över en befintlig. Anmälan lämnas till miljöenheten.

  Senast uppdaterad 2012-05-26

 7. Galge

  Senast uppdaterad 2020-05-06

 8. Gips

  Senast uppdaterad 2012-11-20

 9. Halm

  Senast uppdaterad 2012-11-20