70 träffar inom Hela webbplatsen

 1. Lerum - Fairtrade City

  Lerum är en Fairtrade City I linje med Vision 2025 är Lerums kommun sedan 2009 en diplomerad Fairtrade City. Det innebär att vi engagerar oss för rättvis handel och etisk konsumtion. Det

  Senast uppdaterad 2012-09-27

 2. Bli leverantör till kommunen

  Bevaka Bevaka upphandlingsmarknaden. Det finns ett flertal prenumerationstjänster där du kan prenumerera på upphandlingsannonser i branscher relevanta för ditt företag. Vissa

  Senast uppdaterad 2020-05-04

 3. Företag

  Kontakta bygglovsenheten på e-post bygglovsenheten@lerum.se eller på telefon 0302-52

  Senast uppdaterad 2012-06-05

 4. Starta fristående verksamhet

  Vi ser förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som drivs av annan än kommunen som ett komplement till vår egen verksamhet, vilket ökar valfrihet för medborgaren.Här vänder vi oss till

  Senast uppdaterad 2012-06-05

 5. Köldmedier

  Periodisk läcksökning Äd du ansvarig för en anläggning ska du se till att läcksökning görs av certifierad kylkontrollant. En lackagekontroll ska göras för att aggregat över fem ton

  Senast uppdaterad 2012-06-05

 6. Livsmedel

  I Lerums kommun finns drygt 300 verksamheter som hanterar livsmedel på något sätt. Miljöenheten kontrollerar de som säljer, tillagar eller serverar livsmedel. Genom att besöka verksamheterna,

  Senast uppdaterad 2012-06-05

 7. Markiser, flaggor och skyltar

  Det får inte uppstå risk att fotgängare slår i huvudet eller att bilar kör på skyltarm, flaggor m.m. Lokal ordningsstadga gäller Enligt lokal ordningsstadga för Lerums kommun får

  Senast uppdaterad 2012-06-05

 8. Torghandel

  Är du intresserad av en torghandelsplats tar du kontakt med kommunens kundcenter KomIn. Bagges Torg i Lerum

  Senast uppdaterad 2020-04-21

 9. Du mår som du andas in

   Mer information om ventilation och kopplingen till hälsorisker kan du hitta på Boverkets webbplats. Se länk nederst på sidan. Ventilationens uppgift Syftet med ventilationen är

  Senast uppdaterad 2012-06-05

 10. Utmaning - hur går det till?

  Om utmaningen bedöms vara seriös och ger tydliga besked om förbättringar när det gäller miljöhänsyn, kvalitet, pris eller annat, utlyser kommunen en offentlig upphandling. Vid utlysningen är

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 11. Byggplatser

  För buller från byggarbetsplatser gäller följande riktvärden. Bostäder Vardag Dagtid klockan 07-1960 dBA utomhus, 45 dBA inomhus (ekvivalentnivå) Kvällstid

  Senast uppdaterad 2012-06-05

 12. Nätverk och projekt

  Företagare i Lerum är mycket aktiva i olika nätverk och det finns ett flertal föreningar där du som företagare kan utveckla ditt nätverk och kanske hitta nya samarbetspartsners. Föreningarna

  Senast uppdaterad 2012-09-27

 13. Upphandling och inköp

  Aktuella upphandlingar Alla upphandlingar annonseras på webbsidan

  Senast uppdaterad 2012-05-24

 14. Utmanarrätt

  Detta bör du tänka på som utmanare Finns verksamheten i kommunen? Sköts den i egen regi? Hur är den organiserad? Är det taktiskt att utmana just

  Senast uppdaterad 2012-06-03

 15. Lagar och styrdokument

  Grundläggande om offentlig upphandling Med offentlig upphandling avses de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet för att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende

  Senast uppdaterad 2014-05-26

 16. Alkohol och serveringstillstånd

  Lerums kommun har tecknat samverkansavtal med Tillståndsenheten vid Miljöförvaltningen i Göteborgs stad och från den 1 september 2021 övergår handläggningen och tillsyn av serveringstillstånd

  Senast uppdaterad 2012-06-05

 17. Djur och djurhållning

  För viss djurhållning krävs det i Lerums kommun tillstånd från Miljö och byggnadsnämnden.Tillstånd enligt 2 paragrafen Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa krävs inom

  Senast uppdaterad 2012-06-05

 18. Hygienbestämmelser

  Verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande

  Senast uppdaterad 2020-01-31

 19. Lotteritillstånd

  Ansökan görs på Lerums kommuns kundcenter Kom In, i kommunhuset vid Bagges Torg i Lerum. Tel: 0302-52 10 00.

  Senast uppdaterad 2012-06-05

 20. Receptfria läkemedel

  Nikotinläkemedel ingår sedan dess också i samma begrepp. Den nya lagen gäller detaljhandel till konsument på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek. Syftet med lagen är att öka

  Senast uppdaterad 2012-06-05

 21. Prao

  Ta emot praoelever på ditt företag Att erbjuda prao ger också möjlighet att påverka elevernas bild av arbetslivet och hos praoeleverna finns kanske era framtida

  Senast uppdaterad 2018-11-27

 22. Industribuller

  Dessa gäller allt buller från verksamheten, både från processen samt från transporter eller annan bullrande hantering inom området. Riktvärdena används också vid bullerstörning från värmepumpar,

  Senast uppdaterad 2012-06-05

 23. Naturarbetsgruppen

  Kommunens ålderspensionärer som är 65 år fyllda kan mot en subventionerad kostnad få hjälp av Naturarbetsgruppen med gräsklippning och snöskottning. Naturarbetsgruppen ingår i

  Senast uppdaterad 2012-06-04