Studera som vuxen

Lerums Vuxenutbildning är centralt beläget med närhet till kommunikationer och grönområden. Vi erbjuder grundläggande och gymnasiala kurser och vi har flera yrkesinriktade utbildningar. Hos oss finns även Särskild utbildning för vuxna och Svenska för invandrare.

Vi har studiehall i huset Sälgen som är öppen måndag - torsdag 7.30 - 16.00 samt
fredag 7.30-14.00. Den är även öppen kvällstid de dagar vi har kvällskurser.

Det finns schemalagd möjlighet för handledning i studiehallen med ämneslärarna.

Vi har kurser i datorämnen, ekonomi, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Utbildning i egen regi finns inom vård - och omsorg, lärlingsutbildning samt Trafiklärare.