Bibliotek

På Lerums huvudbibliotek kan elever få handledning individuellt och i grupp. Det kan gälla allmän information eller i anslutning till ett mer avgränsat arbetsområde.

Elevens aktuella informationsbehov står i centrum, men vi erbjuder även presentation av bibliotek och biblioteksresurser i ett vidare sammanhang.

Biblioteket ordnar genom gymnasiebibliotekarien skräddarsydda presentationer och kurser för elever och lärare; informationssökning, databaser, länkkataloger, bokinformation med tips och inspiration, värderingar av olika källor.

Bibliotekets mediebestånd har som mål att tillgodogöra elevernas behov av relevant litteratur, både fack- och skönlitteratur. Elever och lärare har tillgång till biblioteket under dess öppethållande, annan tid enligt överenskommelse.

För att läsa mer om biblioteket, klicka här.

För mer information kontakta Sofia Andersson, skolbibliotekarie
sofia.andersson@lerum.se