Läromedel

All undervisning inom Lerums vuxenutbildning är kostnadsfri, men du får betala kursböcker och material själv. Här kommer din kurslitteratur att visas, så fort den är bestämd.

En avgift på max 150 kr/halvår tillkommer för materialkostnad såsom papper, toner och service.

Faktura på avgiften skickas hem till dig varje termin.