Studerandeinflytande

För att säkra undervisningens kvalitet arbetar Lerums vuxenutbildning på ett flertal olika sätt med samverkan, inflytande, utvärderingar och individuella lösningar för lärandet.

För att underlätta deltagarnas möjligheter att påverka utbildningen har vi med tiden byggt upp en struktur där deltagarna kan påverka på flera olika nivåer; från organisations- till individnivå.

Lärlingsråd

Rektor besöker utbildningen vid dessa råd. Råden hålls två gånger per termin, för ett ökat inflytande över miljö, kursutbud, trivsel och annat som påverkar studierna.

Sfi-råd

Rektor besöker utbildningen vid dessa råd. Råden hålls två gånger per termin, för ett ökat inflytande över miljö, kursutbud, trivsel och annat som påverkar studierna.

Trafikråd

Rektor besöker utbildningen vid dessa råd. Råden hålls två gånger per termin, för ett ökat inflytande över miljö, kursutbud, trivsel och annat som påverkar studierna.

Vårdråd

Rektor besöker utbildningen vid dessa råd. Råden hålls två gånger per termin, för ett ökat inflytande över miljö, kursutbud, trivsel och annat som påverkar studierna.