Läsårstider

 

Våren 2017

 

Trafiklärarutbildning termin 1                      9 januari - 17 juni
Trafiklärarutbildning termin 2                      9 januari - 12 maj
Grundläggande och gymnasiala kurser     16 januari - 2 juni
Vård- och omsorgsutbildning termin 1      16 januari - 2 juni
Vård- och omsorgsutbildning termin 3      16 januari - 5 maj
Särskild utbildning för vuxna                      
Lärlingsutbildning                                        individuella läsårstider
Svenska för invandrare                                individuella läsårstider