Läsårstider

Våren 2018 

Trafiklärarutbildning termin 1                     8 januari - 15 juni
Trafiklärarutbildning termin 3                     8 januari - 11 maj
Grundläggande och gymnasiala kurser     15 januari - 1 juni
Distanskurser                                                individuella läsårstider
Vård- och omsorgsutbildning termin 1      15 januari - 15 juni 
Vård- och omsorgsutbildning termin 2      15 januari - 1 juni 
Vård- och omsorgsutbildning termin 3      15 januari - 4 maj
Särskild utbildning för vuxna                      8 januari - 15 juni
Lärlingsutbildning                                        individuella läsårstider
Svenska för invandrare                                individuella läsårstider

 

Hösten 2018

  • Grundläggande och gymnasial kurs 13/8 – 14/12 (18 v)

  • Upprop torsd. 9/8 9.00
  • Testning 9-10/8