Svenska för invandrare SFI

Vanliga frågor och svar

 • Vad är svenska för invandrare (SFI)?

Det är kurser för vuxna med annat modersmål och som saknar kunskaper i det svenska språket. 

 • Vem får studera?

Rätt till utbildning i svenska för invandrare har den som är bosatt i landet, från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 16 år.  Man ska också sakna de grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge.

 • Hur anmäler jag mig?

Anmälan gör du via vår SFI-anmälan.

 • Var läser jag?

SFI finns i huset Boken i Dergårdsområdet, Alingsåsvägen 7B.

 • När kan jag börja?

Vi har kontinuerliga starter.

 • Vad kostar det att läsa?

Att läsa är kostnadsfritt.

 • Kan jag läsa på kvällstid? 
       •  

Vi har både dag- och kvällskurser.

 • Kan jag arbeta/praktisera under tiden jag studerar?

Arbete eller praktik går att kombinera, men SFI anordnar ingen språkpraktik.

 • Hur mycket läser jag per vecka?
15 timmar per vecka om du läser dagtid förmiddag/eftermiddag.Kvällsstudier är                
3 timmar/vecka. Individuella lösningar kan förekomma.