Login för vux elever

Denna sida samlar de länkar du kan använda för att logga in i vuxenutbildningens olika webbverktyg.

Du ska alltid be din lärare om hjälp om du inte kan logga in på:

Vklass  (samma inloggning som till det trådlösa nätverket/en dator)

GR-sli (samma inloggning som till det trådlösa nätverket/en dator)

Rosetta Stone   (fås av din lärare)

Moodle (folkuniversitetets lärplattform)