Vuxenutbildningens planer och policy

Verksamheten inom Lerums Vuxenutbildning styrs av nationella styrdokument såsom Skollagen, Läroplanen för vuxenutbildningen, kursplaner. Utöver dessa styrdokument har vi egna planer, riktlinjer och policys som reglerar verksamheten.