Vuxenutbildningens planer och policy

Verksamheten inom Lerums Vuxenutbildning styrs av nationella styrdokument såsom Skollag, Läroplan för vuxenutbildning och kursplaner. Utöver dessa styrdokument har vi egna planer, riktlinjer och policys som reglerar verksamheten.