Betyg och ämnesplaner

Från 2012 finns ett nytt system för betyg, och nya ämnesplaner. De nationella kunskapskraven som beskriver betygsstegen E, C och A relaterar till målpunkterna under rubriken ämnets syfte i ämnesplanerna. De relaterar också till det centrala innehållet i respektive kurs. Lärarna informerar om kriterierna i sina respektive kurser.

Grundläggande vuxenutbildning

Kurser påbörjade efter 1 juli 2012 ges betygen med betygsskalan har fem godkända steg A, B, C, D och E och ett underkänt steg F. Betyg sätts på varje avslutad kurs men om underlag saknas markeras kursen med ett streck.

Den som har fått minst betyget E i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap, har rätt till slutbetyg från grundläggande vuxenutbildning.

Gymnasial vuxenutbildning

Kurser påbörjade efter 1 juli 2012 ges betygen med betygsskalan har fem godkända steg A, B, C, D och E och ett underkänt steg F. Betyg sätts på varje avslutad kurs men om underlag saknas markeras kursen med ett streck.

Övergångsbestämmelser gällande slutbetyg

Ett slutbetyg kan göras fram till 1 juli 2020, sedan försvinner den möjligheten.
Vuxenutbildningens motsvarighet till de nationella programmen inom gymnasieskolan är ett slutbetyg som ger högskolebehörighet. Sju kärnämnen ska ingå; engelska A, matematik A, naturkunskap A, religion A, samhällskunskap A, svenska A och B eller svenska som andraspråk A och B, vilket ger 600 poäng. Gymnasiepoängen för ett slutbetyg är totalt 2 350 poäng, varav 2 250 poäng måste vara godkända.
Vill du ha ett slutbetyg behöver du kontakta studie- och yrkesvägledaren.

VUX2012 Gymnasieexamen - Högskoleförberedande examen eller Yrkesexamen

En examen ska omfatta 2 400 gymnasiepoäng varav 2 250 poäng ska vara godkända. Beroende på vilken examen man ska ha, är det olika ämnen som måste ingå.

Betygsdokument från vuxenutbildningen

Den som har slutfört en eller flera kurser inom vuxenutbildningen, har rätt att få ut ett dokument på de skilda kurserna (utdrag ur betygskatalog).

Mer information