Ansökan till annan kommun

Vill du söka vuxenutbildning i annan kommun, kontakta utbildningsanordnaren för ansökningsblankett.

Lerums kommun beslutar om interkommunal ersättning om utbildningen betalas eller inte. Beslutet skickas till utbildningsanordnaren och du får en kopia. Utbildaren tar därefter beslut om du kommer att antas eller inte.

Att tänka på:

  • Ansökningsblanketten ska vara fullständigt ifylld
  • Kopior på tidigare betyg ska bifogas
  • Skicka med personligt brev

Ansökan lämnas eller skickas till

Lerums vuxenutbildning
Alingsåsvägen 7
443 80 Lerum