Studerandeinformation Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna är en utbildning för dig med olika grad av intellektuella funktionshinder eller förvärvad hjärnskada.

Vi erbjuder kurser i svenska, svenska som andraspråk, matematik, samhällskunskap, religionskunskap, historia, geografi, fysik, kemi och biologi.

Vi anpassar våra kurser efter dina förutsättningar och önskemål. Undervisningen sker i grupper en gång per vecka och i vissa fall individuellt. Studierna är kostnadsfria.
Lärandet sker enskilt eller i små grupper och du studerar i din egen takt. Du kan läsa en kurs i taget.