Studiemedel CSN

Från och med hösten det år du fyller 20 kan du söka studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden, CSN. Studiemedel kan sökas till och med det år du fyller 56. Är du yngre kan du få studiebidrag från CSN om du studerar heltid.

För att få studiemedel kan din studietakt vara på heltid, 75 procent eller 50 procent. Vilken takt du läser i beräknas efter hur många poäng du läser per vecka. För heltidsstudier krävs det 20 poäng per vecka. 

Har du barn får du tilläggsbidrag. 

Vill du ha mer information när det gäller finansiering av dina studier, kontakta CSN. Deras kontaktinfo hittar du till höger.