Studiemedel

Från och med hösten det år du fyller 20 kan du söka studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden, CSN. Studiemedel kan sökas till och med det år du fyller 56. Är du yngre kan du få studiebidrag från CSN om du studerar heltid.

För att få studiemedel kan din studietakt vara på heltid, 75 procent eller 50 procent, vilket räknas på hur många poäng du läser per vecka. För heltidsstudier krävs det 20 poäng per vecka. Har du barn får du tilläggsbidrag. 

Klicka här för att räkna ut hur mycket studiemedel du är berättigad till >>

Vill du ha mer information när det gäller finansiering av dina studier, kontakta CSN. Du kan också kontakta dem på telefon 0771 - 276 000, vardagar 8.00-16.30 / talsvar 0771-276 800.