Studiemedel

Studiemedel söker du genom Centrala Studiestödsnämnden, CSN från och med hösten det år du fyller 20 år till och med det år du fyller 56 år.

Antalet terminer till studielån minskar successivt från och med det år du fyller 47 år.

Hur mycket kan du få?

Studiemedel innebär både bidrag och lån, men du bestämmer själv om du vill ha hela eller delar av lånet. För att få studiemedel kan din studietakt vara på heltid, 75 procent eller 50 procent, vilket räknas på hur många poäng du läser per vecka. För heltidsstudier krävs det 20 poäng per vecka. Har du barn får du tilläggsbidrag.
Klicka här för att räkna ut hur mycket studiemedel du är berättigad till >>

Studiehjälp

Är du under 20 år och ska läsa på vuxenutbildningen, kan du få studiehjälp till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Du måste läsa på heltid för att få studiehjälp. Detta behöver du inte ansöka om, utan det sker automatiskt.

Konto

Dina studiemedel betalas ut via Swedbank. Har du inget konto där eller om det är mer än ett år sedan du senast fick studiestöd, rekommenderar CSN att du besöker Swedbank och meddelar dem på vilket konto du vill ha pengarna insatta.

Information

Vill du ha mer information när det gäller finansiering av dina studier, kontakta CSN. Du kan också kontakta dem på telefon 0771 - 276 000, vardagar 8.00-16.30 / talsvar 0771-276 800.