Läsårstider

Våren 2019

Trafiklärarutbildning termin 1                       7 januari - 21 juni
Trafiklärarutbildning termin 3                       7 januari - 10 maj
Grundläggande och gymnasiala kurser         14 januari - 31 maj
Distanskurser                                                    individuella upplägg
Vård- och omsorgsutbildning termin 1         7 januari - 21 juni 
Vård- och omsorgsutbildning termin 2         7 januari - 21 juni 
Vård- och omsorgsutbildning termin 3          14 januari - 17 maj

Barnskötare med språkstöd termin 2           14 januari - 21 juni
Särskild utbildning för vuxna
                        7 januari - 15 juni
Lärlingsutbildning                                            individuella upplägg
Svenska för invandrare                                    individuella upplägg

Hösten 2019

Trafiklärarutbildning termin 2                    12 augusti-20 december

Trafiklärarutbildning termin 3                    ej fastställt
Grundläggande och gymnasiala kurser      ej fastställd
Distanskurser                                                individuella upplägg
Vård- och omsorgsutbildning termin 1       ej fastställd 
Vård- och omsorgsutbildning termin 2      19 augusti – 20 december 
Vård- och omsorgsutbildning termin 3      19 augusti – 13 december
Barnskötare med språkstöd termin 3        12 augusti – 20 december

Särskild utbildning för vuxna                      ej fastställd
Lärlingsutbildning                                        individuella upplägg
Svenska för invandrare                               individuella upplägg