Svenska för invandrare SFI

Vanliga frågor och svar

  • Vad är svenska för invandrare (SFI)?

Det är kurser för vuxna med annat modersmål och som saknar kunskaper i det svenska språket. 

  • Vem får studera?

Rätt till utbildning i svenska för invandrare har den som är bosatt i landet, från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 16 år.  Man ska också sakna de grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge.

  • Hur anmäler jag mig?

Anmälan gör du via vår SFI-anmälan.

  • Var läser jag?

SFI finns i huset Boken i Dergårdsområdet, Alingsåsvägen 7B.

  • När kan jag börja?

Vi har kontinuerliga starter.

  • Vad kostar det att läsa?

Att läsa är kostnadsfritt.

  • Kan jag läsa på kvällstid? 

 

Vi har både dag- och kvällskurser.

  • Kan jag arbeta/praktisera under tiden jag studerar?

Arbete eller praktik går att kombinera, men SFI anordnar ingen språkpraktik.

  • Hur mycket läser jag per vecka?

15 timmar per vecka om du läser dagtid förmiddag/eftermiddag. Kvällsstudier är                
3 timmar/vecka. Individuella lösningar kan förekomma.