Ansökningstider

Publiceringsdatum : 2015-03-25

Aktuella ansökningstider

Höstens grundläggande och gymnasiala              öppen 3/4-28/5

Vård- och omsorgsutbildningen                            öppen 3/4-28/5

Trafiklärarutbildning                                              öppen 1/8-13/9

Lärlingsutbildning                                                  kontinuerligt ansökan

Utbildning i svenska för invandrare (SFI)              kontinuerlig ansökan

Särskild utbildning för vuxna                                 kontinuerlig ansökan