Ansökningstider

Publiceringsdatum : 2015-03-25

Aktuella ansökningstider

Vårens grundläggande och gymnasiala               öppen 23/10 - 26/11

Våren distanskurser                                              stängd - öppnar 1/1-18

Vård- och omsorgsutbildningen                            stängd

Trafiklärarutbildning                                              stängd

Lärlingsutbildning                                                  kontinuerligt ansökan

Utbildning i svenska för invandrare (SFI)              kontinuerlig ansökan

Särskild utbildning för vuxna                                 kontinuerlig ansökan