Ansökningstider

Publiceringsdatum : 2015-03-25

Aktuella ansökningstider

Vårens grundläggande och gymnasiala               öppen 23/10 - 26/11

Höstens distanskurser                                          kontinuerlig ansökan till 22/10

Vård- och omsorgsutbildningen                            stängd

Trafiklärarutbildning                                              öppen 1/8-27/9

Lärlingsutbildning                                                  kontinuerligt ansökan

Utbildning i svenska för invandrare (SFI)              kontinuerlig ansökan

Särskild utbildning för vuxna                                 kontinuerlig ansökan