Ansökningstider

Publiceringsdatum : 2015-03-25

Aktuella ansökningstider

  • Höstens mittermin - "Snabbkurs halvdistans" är stängd

  • Höstens grundläggande och gymnasiala stängd

  • Höstens vård- och omsorgsutbildning stängd

  • Trafiklärarutbildning ansökan är stängd

  • Lärlingsutbildning ansöker du om kontinuerligt.

  • Utbildning i svenska för invandrare (SFI) har kontinuerlig ansökan.

  • Särskild utbildning för vuxna har kontinuerlig ansökan.