Grundläggande nivå

Vuxenutbildning på grundläggande nivå motsvarar grundskolan till och med år 9. Den vänder sig till dig som saknar de kunskaper som uppnås i grundskolan.

Du kan kombinera studier på grundläggande nivå med gymnasiala kurser eller med arbete. Innehåll och arbetssätt är anpassat för vuxna och alla får en individuell studieplan.

De grundläggande kurserna på Lerums vuxenutbildning utförs av Folkuniversitetet. Dina lärare finns dock i Lerum, och det är här du går till dina lektioner.