Utbud

Publiceringsdatum : 2015-03-25

Aktuellt utbud av grundläggande kurser finns nedan. Ansökan görs under rubriken "Ansökan till kurs och utbildning" på vår hemsida. Det finns flera olika studieformer.

Närstudier innebär lärarledda lektioner flera gånger i veckan men för att klara studierna ska du även studera på egen hand övrig tid. Du får även en del handledning via lärplattformen.

Flexstudier innebär att du läser en distanskurs men har obligatoriska träffar med dina klasskamrater och lärare i skolan. Mellan dessa tillfällen får du handledning via lärplattformen som stöd för dina studier hemma.

För information om kursinnehållet, klicka på kursnamnet.

Flexstudier våren 2018

Inga grundläggande kurser erbjuds under våren 2018.

Närstudier våren 2018