Gymnasial nivå

Vuxenutbildning på gymnasial nivå vänder sig till dig som saknar kunskaper motsvarande gymnasieskolan. Utbildningen bedrivs i form av kurser och det är samma ämnesplaner, kursplaner och kunskapskrav som inom gymnasieskolan.

Vuxenutbildning på gymnasial nivå vänder sig till dig som: 

  • saknar kunskaper ​som motsvarar det man lär sig i gymnasieskolan
  • saknar gymnasieexamen
  • behöver komplettera din behörighet till yrkeshögskola/högskola/universitet
  • har en utländsk utbildning som behöver kompletteras med betyg motsvarande svensk gymnasieutbildning

De gymnasiala kurserna på Lerums vuxenutbildning utförs av Folkuniversitetet. Dina lärare finns dock i Lerum och det är här du går till dina lektioner.