Närstudier/flexstudier

Våra utbildningar utförs i Lerums kommun av Folkuniversitetet, i huset Sälgen. Ansökan görs under rubriken ansökan till kurs och utbildning på vår hemsida.

Närstudier innebär lärarledda lektioner varje vecka, men du måste också arbeta på egen hand mellan dessa tillfällen.

Flexstudier innebär att du läser en distanskurs, men har obligatoriska träffar med dina klasskamrater och lärare i skolan ungefär var tredje vecka. Mellan dessa tillfällen får du handledning via lärplattformen.

 För information om kursinnehållet, klicka på kursnamnet.

Flexstudier hösten 2016

Närstudier våren 2017

** En orienteringskurs ger dig ökade möjligheter att klara de övriga kurserna, och introducerar dig till datoranvändning, studier, eller matematik. Kursen berätigar till studiemedel, men betyg sätts inte.