Närstudier/flexstudier

Det finns flera olika studieformer som du kan läsa mer om nedan.

Närstudier innebär lärarledda lektioner varje vecka men för att klara studierna ska du även studera på egen hand övrig tid. Du får även en del handledning via lärplattformen.

Flexstudier innebär att du läser en distanskurs men har obligatoriska träffar med dina klasskamrater och lärare i skolan ungefär var tredje vecka. Mellan dessa tillfällen får du handledning via lärplattformen som stöd för dina studier hemma.

För information om kursinnehållet, klicka på kursnamnet.

Flexstudier hösten 2017

Eventuellt utbud för kurser med flexstudier hösten 2017 kommer att publiceras under sommaren.

Närstudier hösten 2017

** En orienteringskurs ger dig ökade möjligheter att klara de övriga kurserna, och introducerar dig till datoranvändning, studier, eller matematik. Kursen berätigar till studiemedel, men betyg sätts inte.