Närstudier/flexstudier

Det finns flera olika studieformer.

Närstudier innebär lärarledda lektioner varje vecka men för att klara studierna ska du även studera på egen hand övrig tid. Du får även en del handledning via lärplattformen.

Flexstudier innebär att du läser en distanskurs men har obligatoriska träffar med dina klasskamrater och lärare i skolan. Mellan dessa tillfällen får du handledning via lärplattformen som stöd för dina studier hemma.

Hösten 2018

* En orienteringskurs hjälper dig att klara de övriga kurserna och med att använda dator, studieteknik eller matematik. Kursen berättigar till studiemedel, men betyg sätts inte.