Närstudier/flexstudier

Det finns flera olika studieformer.

Närstudier innebär lärarledda lektioner varje vecka men för att klara studierna ska du även studera på egen hand övrig tid. Du får även en del handledning via lärplattformen.

Flexstudier innebär att du läser en distanskurs men har obligatoriska träffar med dina klasskamrater och lärare i skolan. Mellan dessa tillfällen får du handledning via lärplattformen som stöd för dina studier hemma.

För information om kursinnehållet, klicka på kursnamnet.

Flexstudier våren 2018

Närstudier våren 2018

* En orienteringskurs ger dig ökade möjligheter att klara de övriga kurserna, och introducerar dig till datoranvändning, studieteknik eller matematik. Kursen berätigar till studiemedel, men betyg sätts inte.