Glas- och metallmontör

Utbildningen till glas- och metallmontör ger dig praktisk färdighet och teoretiska kunskaper i yrket.

Som glas- och metallmontör kan du arbeta ute med montering och/eller inne i verkstad. Arbetet kan gälla glas- och metallkonstuktioner i både väggar, tak och entréer. Yrket ställer krav på bygg- och materialkunskap men även på teknik och maskinkunnande.I samarbete med glasbranschföreningen får du den praxis som behövs för att kunna grunderna i yrket. En del teori tillkommer i form av distansutbildning.

Kurser som ingår är:

Ansökan laddas hem under rubriken "Ansökan till kurs och utbildning".