Målare

En målares arbete är att måla inomhus och utomhus i privata och offentliga miljöer. Målare är ett hantverksyrke. En målare ska både kunna måla om befintliga byggnader och måla nybyggnationer. Tapetsering ingår också i arbetsuppgifterna. Den skolförlagda delen är i form av workshops med uppgifter som finslipar måleriteknikerna hos eleven samt ger speciella kunskaper som t.ex. gammaldags måleri teknik. Förutom det tillkommer även en del teorietiska uppgifter.

Den skolförlagda delen är i form av workshops med uppgifter som finslipar måleriteknikerna hos eleven samt ger speciella kunskaper som t.ex. gammaldags måleri  teknik. Förutom det tillkommer även en del teorietiska uppgifter.

En lärlingsutbildning innebär att minst 70 procent av utbildningen är förlagd på en arbetsplats. Utöver det arbetsplatsförlagda lärandet (APL), anordnar Lerums vuxenutbildning uppföljning av elevens kunskapsutveckling på företaget, skolförlagd och/eller distans i teorikurser, workshops m.m. 

Skolan tillsammans med yrkesläraren gör upp en studieplan som baseras på gymnasiala kurser. Beroende på inriktning, studerar du 1-4 terminer. Utbildningen är CSN berättigad. I samarbete och med hänsyn till branschens krav, MYN, ger vi dig förutsättningar att bli en skicklig målare.

Kurser som ingår är: 

Ansökan laddas hem under rubriken "Ansökan till kurs och utbildning".