Barnskötare/elevassistent

Att studera till barnskötare som lärling, innebär att den största delen av din utbildning kommer att ske på en arbetsplats, som väljs i samråd med din lärare.

En barnskötares uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse under den tid då deras föräldrar arbetar. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar av jobbet. Barnskötaren ansvarar tillsammans med förskolläraren för barnen på en förskola eller en avdelning på förskolan. Barnen är i barnomsorgen från det att de är ungefär ett år gamla tills de börjar förskoleklass i sexårsåldern. Utgångspunkten för det som händer på förskolan är läroplanen för förskolan.

En lärlingsutbildning innebär att minst 70 procent av utbildningen är förlagd på en arbetsplats. Utöver det arbetsplatsförlagda lärandet (APL), anordnar Lerums vuxenutbildning uppföljning av elevens kunskapsutveckling på företaget, skolförlagd och/eller distans i teorikurser, workshops m.m. Skolan tillsammans med yrkesläraren gör upp en studieplan som baseras på gymnasiala kurser. Beroende på inriktning, studerar du 1-4 terminer. Utbildningen är CSN berättigad.

Kurser som ingår är

 Ansökan laddas hem under rubriken "Ansökan till kurs och utbildning".