Murare

Som murare arbetar du i regel med tegel och lättbetong, men putsning med olika sorters teknik är en väsentlig del av yrket. Du utför också putsning med olika sorters bruk som sprutas eller läggs på för hand. En del murare utför även inredningsjobb, exempelvis väggar av tegel eller puts och murverk för spisar.

Lärlingsutbildningen till murare kan variera i längd och innehåll beroende på dina förkunskaper inom valt yrke. Minst 70 % av utbildningen genomförs på en arbetsplats med stöd av en yrkesverksam handledare. Utbildningen tar cirka ett år.

Skolan tillsammans med yrkesläraren gör upp en studieplan som baseras på gymnasiala kurser. Utbildningen är CSN berättigad. I samarbete och med hänsyn till branschens krav, BYN, ger vi dig förutsättningar att bli en skicklig murare.

Mer information om de olika kurserna får du på Skolverkets hemsida.

Kurser som ingår är:

  • Husbyggnadsprocessen
  • Husbyggnad 1
  • Husbyggnad 2
  • Husbyggnad 3 ombyggnad
  • Mur- och putsverk 1 - Grundmurar
  • Mur- och putsverk 2 - Murverk
  • Mur- och putsverk 3 - Puts
  • Specialyrken 1
  • Specialyrken 1