Personbilsmekaniker

Har du ett stort bilintresse? Vill du arbeta med service på bilar? En lärlingsutbildning till personbilsmekaniker innebär att du största delen av utbildningen är på en arbetsplats.

En bilmekanikers arbete är självständigt och du är oftast specialiserad på vissa uppgifter. Fordonsmekaniker är ett samlingsnamn för alla som analyserar, reparerar och utför service och underhåll på fordon samt arbetsmaskiner. De gör felsökningar, service och reparationer på bilar, motorcyklar och andra fordon. Arbetet kräver att man är noggrann, har tålamod och är serviceinriktad. Utvecklingen går mot att det blir mindre mekanik och mer elektronik för mekanikerna att hantera. 

Du gör felsökningar och då arbetar man med elektronisk test- och mätutrustning som letar efter felet i bilens system. Mekanikern kopplar upp sig mot bilens styrdator och med hjälp av program för felsökning kan felkoder läsas av.

En mekaniker utför även reparationsarbetet vilket oftast innebär att den del det är fel på byts ut. När felet är ett programfel i något av bilens dataprogram kodas datorerna om.

Även underhållsarbeten, svetsning och enklare karosseriarbeten kan ingå i arbetsuppgifterna. Andra arbetsuppgifter som bilmekanikern har är att installera elektrisk utrustning som GPS eller stereo. När bilen är färdigreparerad ser mekanikern till att allt fungerar som det ska genom en funktionskontroll. Detta kan ibland betyda att du måste provköra bilen.

Kurser som ingår är:

Just nu är denna utbildning fullbelagd. Detta meddelande tas bort när utbildningen blir sökbar igen.