Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna är kommunens vuxenutbildning för dig med olika grad av intellektuella funktionshinder eller förvärvad hjärnskada. Du ska vara folkbokförd i Lerums kommun. Du kan söka från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Utbildningen syftar till att ge kunskaper och färdigheter motsvarande de som ges i den obligatoriska särskolan och gymnasiesärskolan.

 

Du kan söka till Särskild utbildning för vuxna om

 • du vill lära dig mer för att klara dig bättre i samhällslivet
 • du vill utveckla kunskaper för att klara dig bättre i arbetslivet.

Särskild utbildning för vuxna finns på tre olika nivåer:

 1. Grundläggande som motsvarar träningskolan
 2. Grundläggande som motsvarar grundsärskolan
 3. Gymnasial utbildning som motsvarar gymnasiesärskolans nationella program

1. Träningsnivå

 • Individ och samhälle
 • Språk och kommunikation
 • Natur och miljö

2. Grundläggande nivå

 • Biolog 
 • Engelska 
 • Fysik 
 • Geografi 
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Historia
 • Kemi 
 • Matematik 
 • Religionskunskap 
 • Samhällskunskap 
 • Svenska 
 • Svenska som andraspråk 
 • Teknik

3. Gymnasial nivå

Vi erbjuder samtliga kurser motsvarande gymnasiesärskolans nationella program, men inte alla kurser varje termin. 

 

Studieplanering

Vi anpassar våra kurser efter dina förutsättningar och önskemål. Undervisningen sker i små grupper och i lugn takt. På kurserna får du betyg eller intyg. Utbildningen kostar ingenting, men du får själv betala för resorna till och från skolan. 

Var finns vi

Vi finns i Skohuset, Almekärrsvägen 11. 

Ansökan

Du kan ansöka genom de blanketter du kan ladda hem på länken nedanför.

Kontakta oss

Har du frågor, kontakta:

Maria Hedenström

Lärare
070-881 20 08

Monika Nilsson

Rektor
Telefon: 0302-52 22 44 / 070-911 33 98