Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna är kommunens vuxenutbildning för dig med olika grad av intellektuella funktionshinder eller förvärvad hjärnskada. Du ska vara folkbokförd i Lerums kommun. Du kan söka från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Utbildningen syftar till att ge kunskaper och färdigheter motsvarande de som ges i den obligatoriska särskolan och gymnasiesärskolan.

 

Du kan söka till Särskild utbildning för vuxna om

  • du vill lära dig mer för att klara dig bättre i samhällslivet
  • du vill utveckla kunskaper för att klara dig bättre i arbetslivet.

Särskild utbildning för vuxna finns på tre olika nivåer:

  1. Grundläggande som motsvarar träningskolan
  2. Grundläggande som motsvarar grundsärskolan
  3. Gymnasial utbildning som motsvarar gymnasiesärskolans nationella program

1. Träningsnivå

2. Grundläggande nivå

3. Gymnasial nivå

Vi har samma kursutbud på gymnasial nivå som på grundläggande nivå.

Studieplanering

Vi anpassar våra kurser efter dina förutsättningar och önskemål. Undervisningen sker i små grupper och i lugn takt. På kurserna får du betyg eller intyg. Utbildningen kostar ingenting, men du får själv betala för resorna till och från skolan. 

Var finns vi

Vi finns i Skohuset, Almekärrsvägen 11. 

Ansökan

Du kan ansöka genom de blanketter du kan ladda hem på länken nedanför.

Kontakta oss

Har du frågor, kontakta:

Maria Nyberg

Lärare

070-881 20 08

Monika Nilsson

Rektor
Telefon: 0302-52 22 44 / 070-911 33 98