Utbildning i svenska för invandrare SFI

SFI är en språkutbildning för vuxna invandrare som skall ge grunderna i svenska språket. Utbildningen ska ge språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags- samhälls- och arbetsliv.

Utbildningen ges dag- och kvällstid. Du kan studera och arbeta samtidigt. Du kan studera och ha till exempel arbetslivsorientering, validering, praktik eller annan utbildning samtidigt.