Utbildning i svenska för invandrare SFI

SFI är en språkutbildning för vuxna invandrare som ska ge grunderna i svenska språket. Utbildningen ska ge språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv.

Utbildningen ges dag/kvällstid och på distans. Du kan studera och arbeta samtidigt, till exempel arbetslivsorientering, validering, praktik eller annan utbildning.