Trafiklärare

Trafiklärarutbildningen är en yrkeshögskoleutbildning för dig som vill bli trafiklärare och som är kommunikativ, social och flexibel. Utbildningen är tre terminer och ger dig möjlighet att ansöka till transportstyrelsen om trafiklärarbehörighet efter ett godkänt resultat på utbildningens samtliga kurser.

 Yrkesbeskrivning

En trafiklärares vardag består av att organisera och planera lektioner i bil och i teorisal, samt att coacha sina elever på väg mot sitt körkort. Om du är social och gillar att tala inför grupper, arbeta med attityder och förändring av beteenden både hos dig själv och andra, samt är lugn och metodisk som person har du det som krävs för att bli en framgångsrik trafiklärare. 

Utbildning

Utbildningen är förlagd till Lerums vuxenutbildnings lokaler i Lerum. Vi har egna klassrum, grupprum, och har tillgång till den närliggande gymnasieskolans elever för att träna praktiskt i yrkesrollen. I utbildningen kommer du att läsa följande kurser:

 • Arbetsmiljö och ansvar, 10 p
 • Examensarbete, 12 p
 • Trafikpsykologi, 35 p
 • Trafiksäkerhetsarbete, 23 p
 • Yrkespedagogik Trafiklärare 1, 25 p
 • Yrkespedagogik Trafiklärare 2, 50 p
 • Fordonssäkerhet och miljö, 35 p
 • Författningskunskap Trafik, 35 p
 • Lärande i arbete 1, 25 p
 • Lärande i arbete 2, 50 p

1 poäng motsvarar en dags heltidsstudier. Det innebär att en kurs på 25p generellt innebär studier under 25 dagar gånger 8 timmar för dig som elev. Dina lärare möter du delar av denna tid och resten arbetar du i grupp på valfri plats, tränar det dina lärare pekar ut som utvecklingsområden och studerar på egen hand.

Utbildningen varvar teoretiska studier med praktiska övningar, så du lär dig att hålla både körlektioner och teorilektioner på en trafikskola. En stor del av tiden är förlagd till trafikskola, genom kurserna Lärande i arbete (LIA 1 och 2), men du börjar tidigt på utbildningen att besöka trafikskolor för att lösa uppgifter du får i kurserna Yrkespedagogik 1, Författningskunskap och Trafikpsykologi. Samtidigt som dina LIA-kurser kommer du att läsa delar av Yrkespedagogik 2 och Trafikpsykologi, samt Arbetsmiljö och ansvar på fredagar. 

Jobb efter trafiklärarutbildningen

Trafiklärarutbildningen utbildar trafiklärare med behörighet att undervisa i personbil, moped och att ha teorielktioner för desamma.100 % av våra studerande har arbete både direkt och 6 månader efter avslutad utbildning. Utvecklingen inom yrket går mot en ökad specialisering när det gäller utbildning för olika behörigheter och när du väl arbetat ett tag kan du vidareutbilda dig inom yrket.

Förkunskapskrav

 • Gymnasieexamen och lägst godkända betyg i svenska 2 / svenska B / Svenska som andraspråk 2 / B och Engelska 5 / A.
 • Ha ett körkort med förarbehörighet av minst klass B (ej automat B) eller likvärdigt utländskt körkort som gäller i Sverige.
 • Allsidig kör- och trafikvana fastställd genom körbedömning av utbildningsanordnaren. Körtestet kostar 600kr. Vid ett godkänt körtest kallas du till intervju i Lerum.

Urval
Vid fler sökanden än antal platser sker urval enligt följande:

 • Meritvärdering av betyg
 • Körbedömning som poängsätts
 • Intervju (efter godkänd körbedömning) som poängsätts 

Kurslitteraturen för hela utbildningen beräknas kosta ca 1700kr. Denna betalas under termin 1.