Trafiklärarutbildning

Trafiklärarutbildningen är en yrkeshögskoleutbildning för dig som vill bli trafiklärare, och som är kommunikativ, social och flexibel. Utbildningen är ca 1,5 år lång, och ger dig möjlighet att ansöka till transportstyrelsen om trafiklärarbehörighet efter ett godkänt resultat på utbildningens samtliga kurser.

Yrkesbeskrivning

En trafiklärares vardag består av att organisera och planera lektioner i bil och i teorisal, samt att coacha sina elever på väg mot sitt körkort. Om du är social och gillar att tala inför grupper, arbeta med attityder och förändring av beteenden både hos dig själv och andra, samt är lugn och metodisk som person har du det som krävs för att bli en framgångsrik trafiklärare. 

Utbildning

Utbildningen är förlagd till Lerums vuxenutbildnings lokaler i Lerum. Vi har egna klassrum, grupprum, och har tillgång till den närliggande gymnasieskolans elever för att träna oss praktiskt i yrkesrollen. I utbildningen kommer du att läsa följande kurser:

 • Arbetsmiljö och ansvar, 12 p
 • Trafikpsykologi, 38 p
 • Trafiksäkerhetsarbete, 38 p
 • Yrkespedagogik Trafiklärare 1, 25 p
 • Yrkespedagogik Trafiklärare 2, 50 p
 • Fordonssäkerhet och miljö, 37 p
 • Författningskunskap Trafik, 25 p
 • Lärande i arbete 1, 25 p
 • Lärande i arbete 2, 50 p

1 poäng motsvarar en dags heltidsstudier. Det innebär att en kurs på 25p generellt innebär studier under 25 dagar gånger 8 timmar för dig som elev. Dina lärare möter du delar av denna tid, och resten arbetar du i grupp på valfri plats, gör läxor, tränar det dina lärare pekar ut som utvecklingsområden etc. 

Utbildningen varvar teoretiska studier med praktiska övningar, så du lär dig att hålla både körlektioner och teorilektioner på en trafikskola. En stor del av tiden är förlagd till trafikskola, genom kurserna Lärande i arbete (LIA 1 och 2), men du börjar redan andra-fjärde veckan på utbildningen att besöka trafikskolor för att lösa uppgifter du får i kurserna Yrkespedagogik 1, Författningskunskap och Trafikpsykologi. Samtidigt som dina LIA-kurser kommer du att läsa delar av Yrkespedagogik 2 och Trafikpsykologi, samt Arbetsmiljö och ansvar, en dag i veckan, fredagar. 

Jobb efter trafiklärarutbildningen

Trafiklärarutbildningen utbildar trafiklärare med behörighet att undervisa i personbil, moped och att ha teorielktioner för desamma. 95 % av våra studerande har arbete inom yrket 6 månader efter avslutad utbildning. De som inte har det, har valt andra yrken av egen vilja.Utvecklingen inom yrket går mot en ökad specialisering när det gäller utbildning för olika behörigheter och när du väl arbetat ett tag kan du vidareutbilda dig inom yrket.

Förkunskapskrav

 • Gymnasieexamen och lägst godkända betyg i svenska 2 / svenska B / Svenska som andraspråk 2 / B, eller kunna uppvisa motsvarande styrkt kunskap, färdighet och kompetens genom intyg och betyg.
 • Fyllt 21 år
 • Ha ett körkort med förarbehörighet av minst klass B (ej automat B), eller likvärdigt utländskt körkort som gäller i Sverige, och under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren haft körkort med sådan behörighet.
 • Styrka sin allsidiga kör- och trafikvana vilket görs genom en särskild körtest i Göteborg. Körtestet kostar 600kr.

Vid ett godkänt körtest kallas du till intervju i Lerum inom en vecka.