Vård- och omsorgsutbildning

Vård- & Omsorgsutbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med människor. Efter utbildningen har du möjlighet till arbete i verksamheter inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg.

Efter utbildningen kan du söka tjänst som undersköterska, skötare, vårdare eller personlig assistent. Du blir certifierad genom det lokala Vård- och omsorgscollege, och får ett nationellt diplom som bevis på detta. 

Ett antal veckor av den totala utbildningstiden kommer att vara arbetsplatsförlagt lärande (apl). Under denna period utbildas du på flera olika arbetsplatser under erfarna handledares ledning. Denna del av utbildningen sker på heltid och du följer handledarens schema (dag-, kväll- och helgtjänstgöring).

Kurspaket, 1450 gymnasiepoäng, 3 terminer

Detta paket är till för dig som saknar erfarenhet inom vårdområdet eller enbart har kortare arbetserfarenhet alternativt läst enstaka kurs sedan tidigare.

Utbildningen bedrivs genom lärarledda studier på heltid. Nedan ser du de kurser som ingår i paketet:

Etik och männskans livsvillkor, 100p
Gymnasiearbete, 100p
Hälsopedagogik, 100p
Medicin 1, 150p
Psykiatri 1, 100p
Psykologi 1, 50p
Specialpedagogik 1, 100p
Vård- och omsorgsarbete 1, 200p
Vård- och omsorgsarbete 2, 150p
Vård och omsorg vid demenssjukdom, 100p

Valbara kurser paket 1

Akutsjukvård, 200p
Palliativ vård, 100p

Valbara kurser paket 2

Psykiatri 2, 200p
Socialpedagogik, 100 p

För information om validering av utbildningen kontakta studie- och yrkesvägledare.