Vård- och omsorgsutbildning

Vård- & Omsorgsutbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med människor. Efter utbildningen har du möjlighet till arbete i verksamheter inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg.

Du kan arbeta som undersköterska, skötare, boendestödjare eller stöd/personlig assistent. När du klarat utbildningen och har godkänt i svenska/svenska som andraspråk och samhällskunskap blir du certifierad genom det lokala Vård- och omsorgscollege och får ett nationellt diplom som bevis på detta. 

Ett antal veckor av den totala utbildningstiden kommer att vara arbetsplatsförlagt lärande (apl). Under denna period utbildas du på flera olika arbetsplatser under erfarna handledares ledning. Denna del av utbildningen sker på heltid och du följer handledarens schema där även kvällar och helger kan ingå.

Nästa utbildningsstart för en hel utbildning är jan 2019.

Mer information om de olika kurserna får du på Skolverkets hemsida.

Kurspaket, 1450 gymnasiepoäng, 3 terminer

Utbildningen bedrivs genom lärarledda studier på heltid. Nedan ser du de kurser som ingår i paketet:

Etik och männskans livsvillkor, 100p
Gymnasiearbete, 100p
Hälsopedagogik, 100p
Medicin 1, 150p
Psykiatri 1, 100p
Psykologi 1, 50p
Specialpedagogik 1, 100p
Vård- och omsorgsarbete 1, 200p
Vård- och omsorgsarbete 2, 150p
Vård och omsorg vid demenssjukdom, 100p

Valbara kurser paket 1

Akutsjukvård, 200p
Palliativ vård, 100p

Valbara kurser paket 2

Psykiatri 2, 200p
Socialpedagogik, 100 p

Validering

Har du arbetat inom vården minst ett år heltid under de senaste tre åren kan du validera kursen Vård och omsorg 1. För information om validering av utbildningen kontakta studie- och yrkesvägledare.

Kurser på distans

Dessa kurser kan endast sökas via studie- och yrkesvägledare

  • Etik och männskans livsvillkor, 100p
  • Vård- och omsorgsarbete 1, 200p
  • Vård och omsorg vid demenssjukdom, 100p
  • Hälsopedagogik, 100p