Distanskurser vård- och omsorgsutbildning

För dig som vill läsa enstaka kurs erbjuder vi flexibelt lärande som ger möjlighet att anpassa studierna efter livssituation. Handledning och lärplattform finns att tillgå. I övrigt studier på egen hand. Ansökan sker efter kontakt med vår studie-och yrkesvägledare.

Hösten 2016

Våren 2017