Grundläggande nivå

Vuxenutbildning på grundläggande nivå motsvarar grundskolan till och med årskurs 9. Den vänder sig till dig som saknar de kunskaper som uppnås i grundskolan.

Du kan kombinera studier på grundläggande nivå med gymnasiala kurser eller med arbete. De grundläggande kurserna på Lerums vuxenutbildning utförs av annan utbildningsanordnare. Dina lärare finns i Lerum och lektionerna hålls i Vuxenutbildningens lokaler i Lerum.

Våra olika studieformer

  • Närstudier innebär lärarledda lektioner flera gånger i veckan, men för att klara studierna ska du även studera på egen hand övrig tid. Du får även en del handledning via lärplattformen.
  • Flexstudier innebär att du läser en distanskurs men har obligatoriska träffar med dina klasskamrater och lärare i skolan. Mellan dessa tillfällen får du handledning via lärplattformen som stöd för dina studier hemma

Närstudier våren 2020

  • Engelska 
  • Matematik
  • Svenska som andraspråk, dag
  • Svenska som andraspråk, kväll