Gymnasial nivå

Vuxenutbildning på gymnasial nivå vänder sig till dig som saknar kunskaper eller behöver komplettera med kurser motsvarande gymnasieskolan. Du väljer själv en eller flera kurser som läses under en termin.

Vuxenutbildning på gymnasial nivå vänder sig till dig som: 

  • saknar kunskaper ​som motsvarar det man lär sig i gymnasieskolan
  • saknar gymnasieexamen
  • behöver komplettera din behörighet till yrkeshögskola/högskola/universitet
  • har en utländsk utbildning som behöver kompletteras med betyg motsvarande svensk gymnasieutbildning

Från och med 1 januari 2017 är det en rättighet att gå utbildningar inom kommunal vuxenutbildning för att bli behörig till högskola eller yrkeshögskola. Här kan du läsa mer om detta.