Lärlingsutbildning

Lär dig yrket du helst vill ha! Med en lärare från oss och en handledare på arbetsplatsen får du en gedigen och praktisk utbildning till ett yrke du brinner för och som kan leda till anställning.

En lärlingsutbildning innebär att minst 70 procent av utbildningen är förlagd på en arbetsplats. Utöver det arbetsplatsförlagda lärandet (APL), anordnar Lerums vuxenutbildning ihop med externa yrkeslärare teori, workshops m.m.

Skolan tillsammans med yrkesläraren gör upp en studieplan som baseras på gymnasiala kurser. Beroende på inriktning studerar du 1-4 terminer. Utbildningen är CSN berättigad.

Vill du läsa mer om de olika yrkesinriktningarna, se underrubrikerna till vänster.