Byggnadsträarbetare

Är du intresserad av att jobba i byggbranschen och inrikta dig på trä som material? Med en lärlingsutbildning till byggnadsträarbetare tillbringar du största delen på en arbetsplats, vilket gör det lättare för dig att få jobb efter avslutad utbildning. Det finns också byggnadsträarbetare med språkstöd att söka.

Byggnadsträarbetare är ett modernt yrke från förr och du kommer ut på en arbetsmarknad som erbjuder moderna och omväxlande yrken. Byggnadsträarbetare är ett hantverksjobb som kräver stor yrkesskicklighet. 

Träarbetare arbetar med nybyggnationer, ombyggnationer och renoveringar av hus men också med anläggningsarbete som exempelvis brobygge. 

Skolan tillsammans med yrkesläraren gör upp en studieplan som baseras på gymnasiala kurser. Utbildningen är CSN berättigad. I samarbete och med hänsyn till branschens krav, BYN, ger vi dig förutsättningar att bli en skicklig byggnadsträarbetare.

Kurser som ingår är: 

  • Husbyggnadsprocessen
  • Golvläggning 3 - trä och laminat
  • Husbyggnad 1
  • Husbyggnad 2
  • Husbyggnad 3 ombyggnad
  • Trä 1 stommar
  • Trä 2  beklädnad
  • Trä 3 montage