Hovslagare

Hovslagarutbildningen ger dig praktisk färdighet och teoretiska kunskaper i hovslageri. Detta är en grundutbildning på två år, godkänd av jordbruksverket och svenska hovslagarföreningen.

En lärlingsutbildning innebär att minst 70 procent av utbildningen är förlagd på en arbetsplats. Detta är en heltid på gymnasienivå i 80 veckor som omfattar 1 700 gymnasiepoäng och innehåller 74 veckors praktik.

Mer information om de olika kurserna får du på Skolverkets hemsida.

Utbildningen innehåller följande kurser:

 • Hantverk introduktion
 • Hantverksteknik 1
 • Hantverksteknik 2
 • Hantverksteknik 3
 • Hantverksteknik 4
 • Hippologi - anatomi och fysiologi
 • Hippologi - avel och hästens hälsa
 • Entreprenörskap
 • Hästkunskap 1
 • Hästkunskap 2
 • Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård
 • Material och miljö

Utbildningen innehåller 16 tillfällen med skolförlagd utbildning och examination och berättigar dig att söka studiemedel från CSN. Olycksfallsförsäkring gäller under hela utbildningstiden, på praktiken och i skolan. Kurslitteratur, arbetskläder och verktyg bekostas av eleven

Lerums vuxenutbildning samarbetar med många välkända hovslagare i regionen.  Har du önskemål att gå hos en speciell hovslagare kan detta vara möjligt, efter godkännande av Lerums vuxenutbildning.

Antagningen sker löpande, och du kan ansöka när som helst. Inför antagningen kommer du att bli kallad till ett informationsmöte.