Målare

Efter den här lärlingsutbildningen har du kunskap och erfarenhet att arbeta inom hantverksyrket målare. Det finns också målare med språkstöd att söka.

Kontinuerlig ansökan
Kontinuerlig antagning
Längd: 50 veckor
Antal poäng: 1000 p

Lärlingsutbildning
En lärlingsutbildning inom komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen. Utbildningen är på heltid.

Utbildningens innehåll
En utbildning till målare ger dig kunskaper och färdigheter att arbeta brett inom hantverksyrket. Du lär sig grunderna i måleriprocessen samt får fördjupade kunskaper inom flera typer av måleri, för att kunna arbeta både inomhus och utomhus, i privata och offentliga miljöer, på befintliga byggnader och nybyggnationer. Tapetsering ingår också i utbildningen. Den skolförlagda delen är i form av workshops med uppgifter som finslipar måleriteknikerna samt ger speciella kunskaper som t ex gammaldags måleriteknik. En del teori tillkommer i form av distansutbildning.

Kurser som ingår
MARMAL0 Måleriprocessen
MARMAL01 Måleri 1
MARMAL02 Måleri 2
MARMAL03 Måleri 3
MARMAL04 Måleri 4

Utbildningen leder till
Efter utbildningen har du kunskap och erfarenhet för att arbeta som målare.

Kostnader för eleven
Eleven står själv för kurslitteratur. Kostnader för t ex arbetskläder kan tillkomma.

Antagningsprocessen
Om du uppfyller förkunskapskraven för utbildningen sker antagning utifrån tillgång på utbildningsplatser. Detta kan innebära en viss väntetid och variera beroende på arbetsmarknadens behov, du placeras då i kö. Först blir du antagen till en orienteringskurs under vilken du dels kommer att ha en intervju med en yrkeslärare, samt besöka en arbetsplats där din eventuella utbildning kan genomföras. Efter godkänd orienteringskurs blir du antagen till hela lärlingsutbildningen.

APL (arbetsplatsförlagt lärande)
Utbildningen genomförs på ett företag, som arbetsplatsförlagt lärande. Praktikplatsen arrangeras av oss i samarbete med eleven. Du kommer att arbeta tillsammans med en handledare och följer din handledares arbetstider. Det kan t ex betyda att du börjar tidigt på morgonen. Du får vara beredd på restid till din arbetsplats. I regel får man ingen ersättning från förskolan under utbildningen, däremot är utbildningen CSN-berättigad.