Vad är språkstöd?

För dig på sfi finns flera utbildningar med språkstöd inom GR. Här kan du se film om hur det fungerar, och få textning på arabiska, dari, somaliska, amhariska, tigrinja, och engelska.