Barnskötare/elevassistent

Att studera till barnskötare som lärling, innebär att den största delen av din utbildning kommer att ske på en arbetsplats, som väljs i samråd med din lärare.

En barnskötares uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse under den tid då deras föräldrar arbetar. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar av jobbet. Barnskötaren ansvarar tillsammans med förskolläraren för barnen på en förskola eller en avdelning på förskolan. 

En lärlingsutbildning innebär att minst 70 procent av utbildningen är förlagd på en arbetsplats. Utöver det arbetsplatsförlagda lärandet (APL), anordnar Lerums vuxenutbildning uppföljning av elevens kunskapsutveckling på företaget, skolförlagd och/eller distans i teorikurser, workshops m.m. Skolan tillsammans med yrkesläraren gör upp en studieplan som baseras på gymnasiala kurser. Beroende på inriktning, studerar du 1-4 terminer. Utbildningen är CSN berättigad.

Mer information om de olika kurserna får du på Skolverkets hemsida.

Kurser som ingår är

 • Lärande och utveckling
 • Pedagogiskt ledarskap
 • Människors miljöer
 • Barns lärande och växande 
 • Pedagogiskt arbete
 • Pedagogiska teorier & praktiker
 • Specialpedagogik 1
 • Naturguidning 1
 • Skapande verksamhet
 • Kommunikation
 • Hälsopedagogik
 • Etnicitet och kulturmöten